Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Alkalmazott
Földtudományi
Kutatóintézet

A Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézete a Magyar Tudományos Akadémia Olajbányászati Kutató Laboratóriumának jogutódja, amelyet 1957-ben alapítottak Gyulai Zoltán javaslatára. Intézetünk olyan innovatív eljárásokat, szolgáltatásokat kínál, amelyek középpontjában a hazai felszín alatti tároló rendszerek, fenntartható valamint hatékony kiaknázása és védelme áll. Célunk, hogy szolgáltatásaink révén növeljük a gazdasági szereplők versenyképességét. Működésünk során számos nagyszabású projekthez, és ipari fejlesztési tevékenységhez kapcsolódtunk, amelyek sikeréhez nagy mértékben hozzájárultak kiváló szakembereink és modern eszközparkunk. Tevékenységeinknél kiemelkedő hangsúlyt fektetünk egy biztonságosabb és élhetőbb környezet megteremtésére.

Projekt-
menedzsment

Az energia szektor átalakulás alatt van, a növekvő szükségletek kiszolgálásához globális szintű átgondolásra és újra értékelésre van szükség. Ennek során elengedhetetlen az alkalmazott technológiák és folyamatok optimalizálása, valamint a hozzájuk kapcsolódó innováció.
Szem előtt kell tartani az ismert tárolótípusok feltárását, hatékonyabb termelési módozatait, a nem hagyományos termelés, tárolásban rejlő lehetőségeket és legfőképpen a felszín alatti képződmények geotermikus hasznosításának potenciálját.
Ehhez adhat hatékony támogatást az itt dolgozó szakemberek több évtizedes ipari tapasztalata, amely meghatározó jelentőséggel bír a projektek kiemelkedő színvonalú megvalósításában. Az alábbi szolgáltatásokkal tudjuk támogatni partnereinket:

Előkészítés: elméleti és gyakorlati megvalósíthatóság vizsgálata
 • Természetes és mesterséges szénhidrogén és geotermikus tároló, termelő rendszerek (EGS) hazai és globális tényfeltárása, valamint annak elméleti és gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálata.
 • Komplex költséghatékonysági és kockázat elemzés – társadalmi és gazdasági hasznosság és kockázati tényezők vizsgálata, különös tekintettel a Kutatás, Fejlesztés és Innováció, valamint a profitorientált szempontok szerint, a teljes innovációs láncot magába foglalóan
 • Szakmai támogatás helyszín kiválasztásához, értékelések, fúráspont kijelölés, geológiai modell felülvizsgálat
 • EGS projektek esetében termikus modell felállítása és hőtranszport-modellezés, valamint kőzetmechanikai vizsgálat, „basement rock” repesztés-tervezéshez és a kőzetmechanikai modellalkotáshoz, egyedi fejlesztésű hővezető-képesség mérőműszer (rétegkörülmények) fejlesztése és kísérletek elvégzése.
Lebonyolítás: megvalósítás, helyszíni irányítás
 • Döntés előkészítés
 • Teljes körű helyszíni szakmai kontroll a kivitelezés során
 • Labor háttér biztosítása (magvizsgálati program; alap
 • kőzetparaméterek: porozitás, hagyományos és extrém alacsony permeabilitás, kompresszibilitás, nedvesítés, akusztikus, kiszorítás kapilláris nyomás, pórustérfogat eloszlás mérések)
Utóértékelés:
 • Átfogó dokumentációs tevékenység
 • Már meglévő és működő projektekhez kapcsolódó szakértői és tanácsadói tevékenység
 • Teljesítmény értékelés és fejlesztés

Tevékenységünk során szoros kapcsolatot építettünk ki mind a hazai, mind a nemzetközi olajipar meghatározó szereplőivel.

Laborítóriumi
mérések

Fő tevékenységi körünk azon petrofizikai paraméterek meghatározása, amelyek szükségesek a szénhidrogén telepek és vízbázisok feltárásához, vagyonbecsléséhez és műveléséhez, valamint kiterjed mindazon fizikai és kémiai paraméterek vizsgálatára, amelyek kiszolgálják az építő és vegyipar speciális igényeit. A szükséges adatok meghatározását jellemzően a mélyfúrással felszínre hozott fúrómagokból általunk kialakított mintatesteken direkt módon végezzük. Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre kőzetmag vagy speciális igények merülnek fel, képesek vagyunk irányított tulajdonságú mesterségesen előállított porózus műkőzet mintatestekkel, vagy az ipari igényeket kiszolgáló anyagok alkalmazásával szimulálni a vizsgálni kívánt tároló vagy szigetelő tulajdonságokat, illetve fizikai és kémiai jellemzőket.
Eszközeink lehetőséget biztosítanak laboratóriumi, valamint telep állapotú vizsgálatokra egyaránt.

Méréseink:
 • RCA (routine core anlysis)
 • SCA (special core analysis)
 • CFA (core flooding analysis)
 • EOR (enhanced oil recovery)
 • EGR (enhanced gas recovery)

Intézetünk kutatásai a kihozatali hatásfok növelés, tároló védelem és rétegkezelési tématerületeken, rendkívül hosszú múltra tekintenek vissza. Az elmúlt évtizedekben több száz sikeres kiszorítási kísérletet hajtottunk végre, mind hazai- mind pedig külföldi tárolókból származó magmintákon. A kutatások jelentős részében a polimer tenzid kombinált elárasztásos többletolaj kihozatali módszer lehetőségeit kutattuk.

Eszközfejlesztés

Az alaptevékenység körén felül végzett mérési folyamatok kivitelezéshez kapcsolódóan az intézet az alábbi egyedi, prototípus mérőeszközök, laboratóriumi berendezések fejlesztéséhez szükséges teljes körű tevékenységeket végzi:
 • Mérési folyamat modellezés
 • Eszköz tervezés
 • Programfejlesztés
 • Mérő eszköz építés és összeállítás
 • Speciális mérések elvégzése
 • A kapott eredmények értelmezése az ipari protokollnak megfelelő minőségben és adatbiztonsággal.
Minden kutatási területünkön törekszünk az innovatív gondolkodásmódra, hogy megfeleljünk az egyre speciálisabb kihívásoknak. Munkáinknál fontos a megbízhatóság, rugalmasság és szolgáltatásaink testreszabhatósága , annak érdekében, hogy mindig megtaláljuk a közösen elérhető célt.

Földtani közeg
hasznosítása

A földfelszín alatti térrész vagyis a földkéreg technológiailag elérhető mélység tartománya számos energiahordozó termelési és tárolási, nyersanyag bányászati, hulladék és károsanyag elhelyezési folyamat által érintett. A technológiai folyamatok során használt közegek (gáz, folyadék és szilárd anyagok) által előidézett nyomás és hőmérsékleti viszonyok megváltozása az eredeti érintetlen állapotokhoz képest reverzibilis ill. nem-reverzibilis átalakulásokat eredményezhet (kémiai, fizikai-kémiai, geokémiai stb.).

A XXI. század meghatározó társadalmi igénye a fenntartható fejlődés, melynek egyik alappillére a fosszilis alapú energiafelhasználás részarányának jelentős mértékű csökkentése a megújuló erőforrások javára. Gondolkodásmódunkat mind lokálisan, mind globálisan át kell alakítanunk ahhoz, hogy változásokat érhessünk el. Ennek egyik alapvető építőeleme lehet a földtani közeg tudatos, környezetközpontú, energetikai és tároló célú komplex, szinergikus hasznosítása.

Fentebbi célokhoz az alábbi tevékenységekkel tudunk hatékony támogatást nyújtani:
 • Projekt generálása
 • Előkészítése
 • Speciális mérési programok, eszközök prototípusok összeállítása, kialakítása (pl. CH, CO2, H2, hő és egyéb fluidumok földtani közegben történő besajtolásához, tárolásához kapcsolódó kísérletek elvégzése)
 • Analóg modellek készítése
 • Számítógépes modellezés (hőtranszport, kőzetmechanikai modell, csapadék és felszíni vizek hasznosítása, akkumulálása felszín alatti tárolókban)
 • Kivitelezés irányítása, felügyelete
 • Radioaktív hulladék elhelyezésére alkalmas közeg kőzetmechanikai aspektusainak vizsgálata analóg és a magnyereségből származó kőzetmagok alapján (extrém alacsony áteresztőképesség vizsgálat).

Projektjeink

A "Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki eljárások fejlesztése" című GINOP-2.3.2-15-2016-00010 azonosítójú

GEOCORE Magminta, Gyűjteményi és Laboratóriumi földtani tudásközpont fejlesztése GINOP-2.3.3-15-2017-00043