Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola meghívja Önt Pusztai Patrik okleveles olajmérnök „Flow profile control in hydraulic fractured wells - Foundation of a new geothermal energy production technology” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melyre 2024. február 2-án, péntek 11:00 órai kezdettel a VI. sz. előadóteremben (A/1. 1. emelet 101. terem) kerül sor.


Invitation to the public PhD defense of Patrik Pusztai, graduated Petroleum Engineer The Sámuel Mikoviny Doctoral School of Earth Sciences invites you to the public defense of the PhD thesis „Flow profile control in hydraulic fractured wells - Foundation of a new geothermal energy production technology” of Patrik Pusztai, which will take place on 02 of February 2024 at 11:00 in Lecture Hall VI.

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Doktori Iskola „Alkalmazott geofizikai kutatások tématerületen” Nagy Zsolt PhD hallgató befejezte tanulmányait és elkészítette doktori értekezését “Rezervoár és medencemodellezéshez kapcsolódó geofizikai és kőzetfizikai kutatások” címmel. Az Egyetem Doktori Szabályzatának megfelelően értekezésének nyilvános vitájára 2023. november 03-án, péntek 10.30-kor az A/1 épület VI. sz. előadójában kerül sor.


Invitation to the defense of the PhD dissertation of Zsolt Nagy In the Sámuel Mikoviny Doctoral School accredited at the Faculty of Earth and Environmental Science and Engineering of the University of Miskolc, in the research field ’Applied geophysical research’, Zsolt Nagy, has finished his studies and completed his PhD thesis entitled ’Geophysical and petrophysical research related to reservoir and basin modelling’. In accordance with the Doctoral Regulations of the University, the defense of his thesis will take place on 03 November 2023. (Friday) at 10:30 am in Lecture Hall VI.

A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola meghívja Önt Lengyel Tamás okleveles olajmérnök „Propped hydraulic fracture analysis” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melyre 2023. január 30-án 11:00 órai kezdettel az VI. előadóteremben kerül sor.


Invitation to the public PhD defense of Tamás Lengyel, graduated Petroleum Engineer
The Sámuel Mikoviny Doctoral School of Earth Sciences invites you to the public defense of the PhD thesis ’Propped hydraulic fracture analysis’ of Tamás Lengyel, graduated petroleum engineer, which will take place on 30 January 2023 at 11:00 in Lecture Hall VI.

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Doktori Iskolában Pintér-Móricz Ákos korábbi PhD hallgató elkészítette „A hazai barnaszén néhány innovatív alkalmazása” című doktori értekezését, melynek tudományos műhelyvitájára 2023. január 25-én (szerda) 10 órakor a Miskolci Egyetem C/2. épület 1. hajó 205. termében kerül sor.


Invitation to the pre-defense of the PhD dissertation of Ákos Pintér-Móricz
Ákos Pintér-Móricz, a former PhD student at the Sámuel Mikoviny Doctoral School accredited at the Faculty of Earth Science and Engineering of the University of Miskolc, has completed his PhD thesis entitled "Some innovative applications of domestic lignite". Its pre-defense will take place on 25 January 2023 (Wednesday) at 10 am at the University of Miskolc, Building C/2. Building 1, Room 205.

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Doktori Iskola „Alkalmazott geofizikai kutatások tématerületen” Nagy Zsolt PhD hallgató befejezte tanulmányait és elkészítette doktori értekezését “Rezervoár és medencemodellezéshez kapcsolódó geofizikai és kőzetfizikai kutatások” címmel. Az Egyetem Doktori Szabályzatának megfelelően értekezésének munkahelyi vitájára 2022. december 13-án, kedden 14.00-kor a Geofizikai Intézeti Tanszék Csókás termében (A/2, II. emelet 213.) kerül sor.


Invitation to the pre-defense of the PhD dissertation of Zsolt Nagy
In the Sámuel Mikoviny Doctoral School accredited at the Faculty of Earth Science and Engineering of the University of Miskolc, in the research field ’Applied geophysical research’, Zsolt Nagy, PhD student has finished his studies and completed his PhD thesis entitled ’Geophysical and petrophysical research related to reservoir and basin modelling’. In accordance with the Doctoral Regulations of the University, the pre-defense of his thesis will take place on 13 December (Tuesday) at 2 pm in the Csókás Room (A/2, II/213.) of the Department of Geophysics.

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Doktori Iskola „Fluidumtermelő és szállító rendszerek tématerület, Mélyfúrási technológia kutatása és fejlesztése” témacsoportban Lengyel Tamás PhD hallgató befejezte tanulmányait és elkészítette doktori értekezését „Propped Hidraulic Fracture Analysis” (lefordítva: Kitámasztott hidraulikus repedések elemzése.) címmel.


Invitation to the pre-defense of the PhD dissertation of Tamás Lengyel
In the Sámuel Mikoviny Doctoral School accredited at the Faculty of Earth Science and Engineering of the University of Miskolc, in the research field ’Fluid production and transport systems’, in the research group ’Research and development of deep drilling technology’, Tamás Lengyel, PhD student has finished his studies and completed his PhD thesis entitled ’Propped Hydraulic Fracture Analysis.

A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola meghívja Önt Varga Gyula Gábor okleveles olaj- és gázmérnök „Mesterségesen konszolidált kőzetmagok előállítás és alkalmazhatóságának tanulmányozása fúrási folyadékok kiszűrődés-vizsgálatához” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melyre 2022. július 6-án 10:30 órai kezdettel a VI. sz. előadóteremben kerül sor.

A nyilvános vita magyar nyelven kerül megrendezése.

A PhD értekezés opponensei:

dr. Kovácsné Dr. Federer Gabriella, PhD egyetemi docens, ME Dr. Dormán József, CSc okleveles olajmérnök

Tudományos vezető: Dr. Fancsik Tamás, PhD egyetemi docens, ME

A doktori értekezés és tézisfüzet elektronikus formában megtekinthető itt.


Invitation to the public PhD defense of Gyula Gábor Varga
The Sámuel Mikoviny Doctoral School of Earth Sciences invites you to the public defense of the PhD thesis ’Production of artificially consolidated core samples and studies of their suitability for filtration test of drilling fluids’ of Gyula Gábor Varga, graduated petroleum and gas engineer, which will take place on 6 July 2022 at 10:30 in Lecture Hall VI. The public defense will be held in Hungarian language.
The reviewers of the PhD dissertation are: Dr. Gabriella dr. Kovácsné Federer, PhD, associate professor and Dr. József Dormán, CsC, graduated petroleum engineer Scientific supervisor: Dr. Tamás Fancsik, PhD, associate professor, University of Miskolc The doctoral dissertation and the thesis book can be viewed in electronic form here..

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Doktori Iskola „Fluidumtermelő és szállító rendszerek tématerület, Integrált szénhidrogénszállító és –tároló rendszerek kutatása” témacsoportban Remeczki Ferenc PhD hallgató befejezte tanulmányait és elkészítette doktori értekezését “Alacsony áteresztőképességű tárolók tulajdonságainak vizsgálata” címmel. Az Egyetem Doktori Szabályzatának megfelelően értekezésének munkahelyi vitájára

A nyilvános vitára Önt és munkatársait tisztelettel meghívom. Az értekezés az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet adminisztrációján megtekinthető. Jó szerencsét!


Invitation to the pre-defense of the PhD dissertation of Ferenc Remeczki
In the Sámuel Mikoviny Doctoral School accredited at the Faculty of Earth Science and Engineering of the University of Miskolc, in the research field ’Fluid production and transport systems’, in the research group ’Integrated hydrocarbon transport and storage systems’, Ferenc Remeczki, PhD student has finished his studies and completed his PhD thesis entitled ’Investigation of low permeability hydrocarbon reservoir properties’. In accordance with the Doctoral Regulations of the University, the pre-defense of his thesis
I cordially invite You and your colleagues to the public defense. The dissertation is available at the administration of the Research Institute of Applied Earth Sciences. Good luck!

Sikerrel zárult a Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet (AFKI), a debreceni Atommagkutató Intézet (ATOMKI) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH, 2022. január 1. óta a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, azaz az MBFSZ jogutódja) együttműködésével zajló projekt.

A Nógrád megyei Rákóczibányán 2022. április 28-án tartotta méltán nagy érdeklődésre szert tevő sajtónyilvános projektzáró rendezvényét a GINOP GeoCORE program. A pályázati program 2017. július 1-től kezdődően egy tudományos kutatási-oktatási és ismeretterjesztő célokat szolgáló, az ország 3 különböző telephelyén kialakított komplex, korszerű Fúrómagminta, Gyűjteményi és Laboratóriumi földtani tudás- és műszerközpont kialakítását tűzte ki célként. Az így kialakított gyűjteményi rendszer, laboratóriumi és eszközpark több kutatói, vállalati és oktatási hálózattal együttműködve egyszerre elősegítheti és biztosíthatja az ország földtani felépítéséhez kapcsolódó ásványi- és nyersanyag potenciál jelenlegi és jövőbeni maximális kihasználását és egyúttal múltbeli földtani hagyatékának méltó megőrzését, illetve későbbi tudományos vizsgálatok modern eszközökkel és környezetben történő megvalósítását is.

A nagyívű fejlesztések eredményeképpen megújult a rákóczibányai gyűjteményi bázis és a laboratórium, mely a korszerű mintaelőkészítést és tárolást is biztosítja. Az ATOMKI-ban a kor kívánalmainak megfelelő, már részben automatizált, számítógépes vezérlésű, nagy precizitású kormeghatározó tömegspektrométer került beüzemelésre, mely ásványok és kőzetek radiometrikus kormeghatározására alkalmas.

A Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetében a program harmadik megvalósulási helyszínén speciális mérési eszközök beszerzésére került sor. Intézetünk terepi számítástechnikai eszközök mellett egy PPP- 250 típusú mobil permeaméterrel, és egy Európában is kuriózumnak számító ultra alacsony permeabilitás meghatározására alkalmas Nano-K típusú permaméterrel gyarapodott, mely elsősorban a nem hagyományos szénhidrogén tároló rétegekből (pl. mészmárga, márga) származó kőzetminták áteresztőképességének, valamint kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére alkalmasnak feltételezett kőzetek záró képességének ellenőrzésére használható. Az adott kutatási területen a műszer üzembe helyezése megalapozza a szinergikus együttműködést és közös kutatómunkát a projekt három intézménye (SZTFH, ATOMKI, AFKI) között a tudományos, oktatási és ipari jellegű kutatások legmagasabb szintű társadalmi hasznosulásának jegyében.


Successful Geocore Project has come to an end – 3rd May 2022
A successful project has just been ended, which was a cooperation between the Research Institute of the Applied Earth Sciences (AFKI) of the University of Miskolc, the Institute for Nuclear Research (ATOMKI) Debrecen and the Supervisory Authority of Regulatory Affairs (successor of the Mining and Geological Survey of Hungary since 1st January 2022).
On 28th April 2022, in Rákóczibánya (Nógrád county) the closing event of the GINOP GeoCORE program was held, which was open for the press and worthy of attracting great attention. The project program, which was started on 1st July 2017, aimed at founding a complex, modern Drilling Core Sample, Collection and Laboratory geologic knowledge and engineering centre at 3 different institutions in the country, with scientific research, education and dissemination purposes. Such a collection system, laboratory and equipment park, in cooperation with a network of researchers, companies and educational institutions, can promote and also ensure the current and future maximum exploitation of the mineral and raw material potential of the country's geological structure, while on the other hand, it can also provide a due preservation of its past geological heritage, along with the realization of future scientific studies to be carried out and with up-to-date equipment in a modern environment.
As a result of the major improvements, the collection base and the laboratory in Rákóczibánya has been renewed, which ensures the up-to-date sample preparation and storage. In the ATOMKI, an up-to-date, partly automated, computer controlled, high precision mass spectrometer was installed, which is suitable for radiometric age determination.
The Research Institute of the Applied Earth Sciences of the University of Miskolc was the third location where the project works took place, there, special measurement devices were purchased. Besides field computer tools, a PPP-250 type mobile permeameter and a Nano-K type permeameter arrived to our Institute. The Nano-K permeameter can be considered a unique device in Europe, which is suitable to measure ultra low permeability of rock samples (marl, calcareous marl) originating from non-conventional hydrocarbon layers, and to inspect the seal capacity of rocks are forecasted to have ability to store low or medium activity radioactive waste. The installation of the device at the given research field means the basics of the synergic cooperation and mutual research between the three institutions (SZTFH, ATOMKI, AFKI) of the project, ensuring the highest level social benefits of the scientific, educational and industrial research.